TopEnergy.dk
Privat Virksomhed Offentlig

Privat

Herunder finder du links til dig der overvejer at købe solceller privat:

Virksomhed

Hvis du ønsker at købe solceller til din virksomhed, kan du læse om det her:

Offentlig

Offentlige institutioner kan også have glæde af solceller. Herunder er et par nyttige links til mere information:

Skattefradrag

Når man som privatperson køber et solcelleanlæg kan man foretage afskrivninger på anlægget. I praksis betyder det, at man over en årrække kommer til at få de penge tilbage, man har betalt skat af og købt anlægget for.

For at kunne afskrive på anlægget skal du anvende den ordning der hedder ’Virksomhedsordningen’ – også selv om du agere som privatperson. Når du ud anvender virksomhedsordningen, kan du hvert år afskrive 25 % af anlæggets restværdi. Har du købt et anlæg til 100.000 kr. kan du første år fratrække 25.000 fra din skattepligtige indkomst – altså beskattes du ikke af de 25.000 kr.. Andet år har anlægget nu en værdi på 75.000 kr. og du kan her fratrække 25 % af 75.000 kr. i den personlige indkomst i alt 18.750 kr. Sådan gentages opgørelsen indtil anlægget har en restværdi på 12.800 kr.

Når anlægget har en restværdi på mindre end 12.800 kr. afskrives beløbet på én gang og den skattepligtige indkomst nedsættes med samme beløb.

Værdien af det fradraget i den skattepligtige indkomst stiger med din trækprocent.

Energisparefradrag

For at reducere Danmarks samlede energiforbrug og CO2-udledning har Folketinget besluttet at personer der gennemføre energibesparende tiltag, kan sælge ’værdien’ af energibesparelsen. Installerer du solcelleanlæg, sælger vi værdien af energibesparelsen for dig. Pengene du tjener hermed er skattefrie og sættes direkte ind på din NemKonto.

BoligJobordning

BoligJobordningen blev vedtaget af Folketinget i 2010 og giver mulighed for at opnå et ligningsmæssigt fradrag i sin indkomst, for udgifter til arbejdsløn, i forbindelse med montage af solcelleanlæg. På Finansministeriets hjemmeside kan du læse mere om BoligJobordningen.

Udgifterne til arbejdsløn ved montage af solcelleanlægget udgør typisk i omegnen 20 % af anlæggets samlede pris.

Hver person over 18 år i husstanden kan opnå et ligningsmæssigt fradrag på 15.000 kr. pr år for lønudgifter i forbindelse med montage af solcelleanlæg.

Værdien af fradraget på eksempelvis 15.000 kr. i en gennemsnitskommune er lidt mere end 5.000 kr. Henvender man sig som borger på kommunens borgerservice og foreviser faktura og kvittering for elektronisk betalingen af fakturaen, udbetales beløbet til ens NemKonto.

Registreringen af udgiften til arbejdsløn i forbindelse med montage af solcelleanlæg, med henblik på opnåelse af ligningsmæssigfradrag kan også ske, via Skats hjemmeside. I ens personlige skattemappe indtaster man de krævede oplysninger.

Eksempeludregning

Hr. Møller køber et solcelleanlæg for 130.000. I forbindelse med købet fratrækkes udgifter til arbejdsløn i henhold til BoligJobplanen og modtager 5.000 kr.

Hr. Møllerafskriver første år 25 % af 125.000 kr., som er hans faktiske udgift til anlægget. I alt kan han første år afskrive 31.250 kr. på anlægget og dermed fratrække samme beløb i sin personlige indkomst.

Da hr. Møller bor i en gennemsnitskommune og betaler topskat betyder fradraget, at hr. Møller sparer 17.531 kr. + 5.000 kr. = 22.531 kr. i skat første år. Ydermere modtager hr. Møller et engangsbeløb på 850 kr. for salget af co2-besparelsen.

www.topenergy.dk Tlf: 22 25 31 00 - Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net