TopEnergy.dk
Privat Virksomhed Offentlig

Privat

Herunder finder du links til dig der overvejer at købe solceller privat:

Virksomhed

Hvis du ønsker at købe solceller til din virksomhed, kan du læse om det her:

Offentlig

Offentlige institutioner kan også have glæde af solceller. Herunder er et par nyttige links til mere information:

Nettomålerordningen

1. juli 2010 trådte loven om afgiftsfrihed for små private VE-anlæg (vedvarende energi) i kraft, også kaldet Nettomålerordningen.

Med nettomålerordningen løber din elmåler baglæns når dit solcelleanlæg producere mere strøm end du anvender. Det betyder, at Din elregning kan ende med at gå i nul, hvis du udnytter energien fra solen til at levere strøm til dit private forbrug.

Nettomålerordningen er derfor en fordelagtig afregningsform for boliger, institutioner, skoler og andre ikke erhvervsmæssigt benyttede bygninger.  

For én bolig må der installeres anlæg op til 6 KWp, hvis nettomåler ordningen anvendes. For ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse er det fastsat at 100 m2 bebygget areal, sidestilles med én boligenhed. Det betyder at der må installeres 6 kWp solcelleanlæg pr. 100 m2 bebygget areal. Med Nettomålerordningen afregnes din el-produktion og dit private elforbrug én gang om året.

Hvad går ordningen ud på?

Nettomålerordningen fungerer således, at i de perioder hvor dit anlæg producerer mere strøm, end du kan udnytte, ’lagres’ strømmen på det offentlige el-net indtil det tidspunkt hvor du skal anvende det.

I andre perioder, hvor dit anlæg ikke kan producere strøm nok, henter du din overskudsproduktion tilbage fra det offentlige el-net. Når året er omme er det optimale, at din måler går i nul – herved har du fået ’gratis’ strøm.

Producerer du mindre strøm end du forbruger henover året, vil du blot betale forskellen hos dit elselskab, som du gør i dag.

Producerer du mere strøm, end du forbruger i løbet af året, er elselskabet forpligtet til at købe den overskydende strøm af dig. De første 10 år får du 0,60 kr. pr. kWt. De næste 10 år får du 0,40 kr. pr. kWt.

TopEnergy anbefaler at installer anlæg, der producerer lidt mindre strøm end dit behov er for strøm. Den anbefaling skyldes, at den pris elselskaberne betaler for din strøm, er ufordelagtig for forbrugeren. .

Læs mere om Nettomålerordningen på SKATs hjemmeside.

Hvordan virker et solpanel?

  1. Sollys udsender energi i små pakker, kaldet fotoner
  2. Cellerne i et solpanel har et negativt og er positivt lag, hvilket skaber et elektrisk felt
  3. Når solens fotoner absorberes i solpanelet, bliver deres energi frigivet, hvilket bevirker at elektroner løsrives i det elektriske felt
  4. De frie elektroner bevæger sig mod bunden af panelet og ud gennem den forbundne ledning
  5. Bevægelsen af frie elektroner, kaldes elektrisitet
www.topenergy.dk Tlf: 22 25 31 00 - Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net